Veelgestelde vragen

De website


Waarom staan er zowel uitgaven van ontwikkelingsorganisaties als landstatistieken op de website?
De website is een dienstverlening voor het Nederlandse publiek en ontwikkelingsorganisaties. Tegelijk biedt de database die ten grondslag ligt aan deze website gelegenheid voor wetenschappelijk onderzoek. De sectie met landstatistieken wordt vooral gebruikt door ontwikkelingsorganisaties en voor wetenschappelijk onderzoek.

De uitgaven van Ontwikkelingsorganisaties


Waarom zijn de uitgaven op internet gezet?
Het betreft onderzoeksgegevens met een grote relevantie voor het publiek. Als maatschappelijk georiënteerd onderzoeksinstituut heeft het CIDIN deze database opgezet als een dienst naar de burger en naar deelnemende organisaties.

Op welke wijze zijn de organisaties geselecteerd?

De database is in 2007 gestart op basis van een selectie van organisaties waarbij onder andere werd gekeken naar de mate waarin organisaties subsidie ontvingen van de Nederlandse overheid, ze een CBF-keurmerk hadden, en aangesloten waren bij Partos. In de loop der jaren hebben verschillende organisaties spontaan hun gegevens aangeleverd.

Hoeveel geven de organisaties jaarlijks ongeveer uit?
In totaal betreft het 900 miljoen euro tot 1 miljard euro. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de uitgaven van sommige organisaties (deels) via Nederlandse partnerorganisaties gaan. Hierdoor is het mogelijk dat er bepaalde dubbeltellingen ontstaan. Met deze dubbeltellingen is in de database geen rekening gehouden.

Worden deze gegevens jaarlijks bijgewerkt?
We doen ons best om organisaties jaarlijks uit te nodigen hun gegevens aan te leveren. Niet alle organisaties hebben echter voor alle jaren mee gedaan.

Welke ontwikkelingslanden zijn geselecteerd?

De landselectie is gebaseerd op de ‘DAC List of ODA Recipients’ van de OESO.

Waarom zijn de Millennium Doelen of Sustainable Development Goals niet geselecteerd als sectoren?

De CRS indeling van de OESO/ DAC wordt wereldwijd gebruikt voor de uitsplitsing van thematische uitgaven op het gebied van internationale samenwerking.
MDGs en SDGs zijn daarnaast minder geschikt omdat ze veranderlijk zijn (zo kende de MDG’s acht doelen en de SDG’s kennen er 17) waardoor vergelijking over de jaren heen onmogelijk wordt.