Over de database

De NGO database is opgezet om transparantie en kennisdeling te bevorderen binnen Internationale Samenwerking (IS).

De website bestaat uit twee delen:
- de projectuitgaven in ontwikkelingslanden van Nederlandse IS-organisaties.
- landstatistieken van ontwikkelingslanden

De projectuitgaven in ontwikkelingslanden van Nederlandse IS organisaties
De projectuitgaven van Nederlandse IS-organisaties zijn verzameld in het kader van de IS Academie op het gebied van Maatschappelijk Middenveld. Dit was een samenwerkingsprogramma tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling DSO/MO) en het CIDIN, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit. Sinds 2013 wordt de database geupdate en bijgehouden door CIDIN.

De dataset voor 2012 bestaat uit 81 Nederlandse organisaties met totale projectuitgaven van 1,04 miljard euro. Het betreft ongeveer 80% van de uitgaven van alle Nederlandse organisaties werkzaam op het gebied van Internationale Samenwerking. De uitgaven van sommige organisaties gaan (deels) via Nederlandse partnerorganisaties. Hierdoor is het mogelijk dat er bepaalde dubbeltellingen ontstaan. Met deze dubbeltellingen is in de database geen rekening gehouden.

Voor dit programma zijn Nederlandse organisaties geselecteerd als zij voldeed aan minimaal één van de volgende criteria: (1) het ontvangen van MFS subsidie, (2) het ontvangen van TMF subsidie, (3) lid zijn van Partos en/ of een keurmerk hebben van het CBF.

De landselectie is gebeurd aan de hand van de DAC List of ODA Recipients en de sectorenselectie door middel van de ‘CRS purpose codes’ van de OESO. Deze selecties worden vaak gebruikt voor het rapporteren van donorgelden.

Landstatistieken van ontwikkelingslanden
Er is tevens een aparte sectie, waarin meer dan 90 statistieken van ontwikkelingslanden te vinden zijn. Deze statistieken kunnen worden gebruikt door IS-organisaties om hun landenstrategie te bepalen. De sectie is gratis toegankelijk.